Danslista för 16 september kommer i september.
Musik Arne

*

Fikapaus och lotteridragning.

*