Välkommen till

GDF Tre Ting

Nästa danskväll är den 21 oktober klockan 19:15.

Anders står för musiken.