GDF Tre Ting på Särögården i över 40 år.

Gammaldans föreningen Tre Ting bildades den 8 januari 1976 på initiativ av några medlemmar i Släps Byggnadsförening (Släps Byggnadsförening bildades 1944 för att kunna bygga Särögården) för att ordna och stödja gammaldans. En verksamhet som dittills drivits av kommittéer  och enskilda. GDF Tre Ting och dess medlemmar har under åren varit med och renoverat gården och ägde andelar i Särögården ända fram tills kommunen tog över ägandet 1993 i samband med att gården genomgick en stor renovering med bidrag från staten. Under åren har föreningen ordnat midsommarfirande med dans kring stången, byggt utedansbana för att kunna ha dans under sommaren, samt under vintern ordnat dans inne i Särögården.
I dag är vi den ideella förening som för traditionen vidare och ser till att det är dans på Särögården, som var ett av syftena med gården när den byggdes.

Du som kanske dansat gammaldans för ett antal år sedan och tycker att det skulle vara trevligt att ta upp dansen igen är hjärtligt välkommen till oss. Detsamma gäller naturligtvis dig som vill dansa oftare eller kanske prova på andra danser. Men vi räknar med att du kan våra vanliga grunddanser: Snoa, Schottis, Vals, Hambo och Mazurka. På danskvällarna försöker vi blanda såväl äldre som nyare gammaldanser. Vi har levande musik och dansinstruktör som hjälper oss när vi lär oss nya danser och när minnet sviker. Vi dansar varje helgfri  måndag mellan kl. 19:15 - 21:45 vår och höst. Det är också en fikapaus under kvällen. Är du intresserad av att vara med och dansa, ta kontakt med oss.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA DANSKVÄLLAR !

Adress till huvudsidan: www.gdftreting.se