Särögårdens historia

Redan på 1930-talet bildades en Folketshusförening och en Bygdegårdsförening. Orsaken var bristen på samlingslokaler för föreningsverksamhet. Båda föreningarna hade inskaffat var sin tomt, en vid nuvarande Särö idrottsplats och en strax norr om nuvarande Särögården.

Andra världskriget kom och planerna på byggnaderna fick vila och under tiden var det några framsynta personer som föreslog att man skulle bygga en gemensam lokal för alla grupper i Släp.

Släps byggnadsförening bildades vid ett sammanträde i Sockenstugan den 10 oktober 1944.  Året därpå, 1945, köpte föreningen tomten Bukärr nr 1. Nu fick man även föreningens första ekonomiska stöd. Släps kommun tecknade 5.000 kronor i andelar och beviljade dessutom ett ränte- och amorteringsfritt lån på 35.000 kronor. Föreningar och drygt 300 personer bidrog dessutom med 13.305 kronor i andelar.

Mars 1949 fick man äntligen det efterlängtade byggnadstillståndet och den 27 juni kunde bygget starta. Den 9 september 1949, fem år efter föreningens bildande hölls takstolskalas. Invigningen av Särögården skedde i dagarna tre i februari 1950.

Särögården har alltid varit en central punkt för invånarna i Släp. Det var hit man gick på fritiden för bad, bio, teater, revyer, danser, basarer, auktioner, utställningar m.m.  men Särögården hade inte varit vad den är, om inte så många personer arbetat ideellt från första spadtaget. I dag är aktiviteterna något färre men GDF Tre Ting ordnar fortfarande gammaldans där varje vecka vår och höst.

1993 renoverades Särögården med bidrag från staten. Köket byggdes om till ett modernt restaurangkök, ventilationen förbättrades och fjärrvärme installerades. Kungsbacka kommun övertog ägandet och Släps byggnadsförening driften av gården.

Adress till huvudsidan: www.gdftreting.se