För höstterminen 2019 gäller följande priser:

Medlemskap i GDF Tre Ting
(avser hela kalenderåret 2019)

   50 kronor
Avgift per danskväll utan förbetalning
   50 kronor

Förbetald terminsavgift för alla ordinarie danskvällar (under terminen)
(innebär att avgiften per danskväll blir ca 31 kronor! )


400 kronor

 

För medlemmar kan medlems- och terminsavgiften med fördel betalas till Bankgiro 557-6202