För 2022 gäller följande priser:

Medlemskap i GDF Tre Ting
(avser hela kalenderåren 2022)

   100 kronor
Avgift per danskväll utan förbetalning
   50 kronor

Förbetald terminsavgift för alla ordinarie danskvällar (under terminen)
(innebär att avgiften per danskväll blir ca 35 kronor! )


 

För medlemmar kan medlems- och terminsavgiften med fördel betalas till Bankgiro 557-6202