För 2021 gäller följande priser:

Medlemskap i GDF Tre Ting
(avser hela kalenderåren 2020 och 2021)

   50 kronor
Avgift per danskväll utan förbetalning
   50 kronor

Förbetald terminsavgift för alla ordinarie danskvällar (under terminen)
(innebär att avgiften per danskväll blir ca 31 kronor! )


400 kronor

 

För medlemmar kan medlems- och terminsavgiften med fördel betalas till Bankgiro 557-6202